Účetnictví současnosti

V dnešní do obě si už nikdo nedokáže představit vedení účetnictví pomocí tužky a kalkulačky či dokonce mechanických sčítaček. Mladí to nezažili, tudíž vlastně neví, o čem je řeč a starší generace na to určitě ráda zapomněla. Příchod počítače s úžasným účetním softwarovým vybavením bylo tím nejlepším, co mohlo obec účetních, ekonomů a daňových poradců potkat. Avšak to není pokroku v uvedených oborech zdaleka konec. Umíte si představit účetní kancelář, kde se vše vede jen v digitální a nikoliv papírové formě? Možná jste se nad takovou myšlenkou pousmáli s tím, že naše vize je naprosto nereálná. Málokdo si to totiž umí představit, a to hned z několika důvodů: zda je to vůbec technicky proveditelné, a jak by na bezpapírové účetnictví nahlížela legislativa? Vždyť tak důležité doklady, které souvisí s ekonomikou a financováním, by měly být s podpisy a razítky archivovány několik let!Tak tohle už bude zbytečné
A přece je to možné.
Naše legislativa bezpapírové prostředí podporuje. Vznikl ekonomický informační systém ISDOC, který umožňuje jednotnou formou výměnu elektronických dokladů mezi organizacemi, jednotlivci i státní správou. Jedná se o propojení dvou souborů, z nichž jeden obsahuje obrázek dokladu a druhý strukturovaná data z dokladu ve formátu xml. A může se stát vaším jedinečným pomocníkem.Zkuste vhodný software
Rakouská společnost BMD – jeden z hlavních dodavatelů software v Rakousku, vytvořila systém BMD Business Software, který je založen na elektronických dokladech i elektronické archivaci, a tento její ekonomický podnikový informační systém se zabudováním ISDOC je v Evropě využíván již mnoho let.
Naše společnost KIT – komplexní informační technologie, firmu BMD zastupuje a její SW produkty uvádí v ČR do života. BMD systém implementujeme v různých podnikatelských oborech. Nejprve se věnujeme vstupní analýze, poskytujeme konzultační služby včetně služeb, spojených se zavedením vhodného softwarového řešení. BMD Business Software se pro vás stane důležitým nástrojem pro finanční řízení firmy, evidování výkonů a následnou fakturaci, finanční účetnictví, mzdové účetnictví, správu paušálů, zásobování, etc., etc.