Těžba kryptoměny coby fenomén současné doby


O co se jedná? Jak lze takto získat peníze? V jaké podobě probíhá transakce a hospodaření s penězi? Co je vlastně kryptoměna?

digitální peníze
 
Jednoduše lze konstatovat, že zkrátka můžeme chápat a považovat kryptoměnu za novodobý druh peněz, ale elektronických peněz. Digitální měna či elektronické peníze. Avšak z pohledu zákona a daní v České republice se nejedná o měnu, ale pouze a stritkně o věc. Nicméně peníze jsou tvořeny elektronicky. Vše je opřeno o asymetrickou kryptografii neboli šifrování.
 
Pro získání těchto digitálních peněz existují i směnárny či burzy. V případě směnárny zákazník kupuje bitcoin od směnárníka za předem daný kurz. Oproti tomu u bitcoinových burz se kupuje bitcoin od lidí a definitivní cena je vymezena na základě poptávky a nabídky. Směnárny disponují výhodou, že oproti burze se zákazník nemusí striktně ověřovat. Další možností je rovněž nákup bitcoinu za hotovost. Za tímto účelem slouží bitcoinmaty.
 
Dokonce existuje takřka dva tisíce jednotlivých kryptoměn. Řada z nich je na principu stejné kódové báze a znázorňuje jen kosmetickou úpravu prvotní mince s odlišnými parametry.
 
Avšak je třeba počítat s tím, že těžba kryptoměny není až tak snadnou záležitostí a je zapotřebí počítat s jistou investicí.
 
Platformy kryptoměn disponují možností přenášení měny mezi jednotlivými účty neboli peněženkami koncových uživatelů. Další nedělitelnou součástí platforem jsou mineři, tj. těžaři. Ti svým vlastním výpočetním úkonem stvrzují transakce, aby nemohlo dojít od nikoho k podvodnému převodu.

síť
 
Odměna je závislá jednak na dané kryptoměně, odlišnosti jsou i v šifrovací metodě a též má na vše i vliv doba k nalezení bloku. Mezi prvotní korporativně rozšířenou kryptoměnu se zařadil bitcoin.
 
Jak těžit?
 
Jedná se zkrátka o specifickou aplikaci, která provádí nezbytné složité výpočty. Za tyto výpočty pak obdržíte jistou odměnu.