Zmatení jazyků

Ať už berete za své přísloví: „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem,“ nebo je pro vás jazykové vzdělání nutným zlem, bez kterého se v práci neobejdete, víte, že bez znalosti alespoň jednoho světového jazyka se dnes dospělý člověk neobejde.
anglické výrazy

Děti a jazyky

Děti se všeobecně učí mluvené slovo rychle a přirozeně. Pokud dítě vyrůstá v bilingvním prostředí, kde na něj od narození mluví matka jiným jazykem než otec, pak se plynně naučí oba jazyky současně. Když ale rodiče mluví stejným rodným jazykem, není vhodné na dítě mluvit hned od narození dvěma jazyky. Především proto, že dospělý, který se druhý jazyk naučil v dospělosti, nikdy nemá přízvuk a intonaci jako rodilý mluvčí a dítěti může dávat špatné základy.
Děti se učí spojením mluveného a obrázků. Od 2,5 až 3 let pouštějte dětem pohádky v cizím jazyce, o kterém víte, že dítě bude jeho znalosti rozvíjet s nástupem do školy. Jakmile dítě umí správně vyslovovat rodný jazyk a nemá logopedické problémy, vyjma vyslovování R a Ř, kterému se všechny děti přirozeně učí až v 5 letech. Pak můžete dítě přihlásit ve 3 letech do jazykového kurzu, kde mají lektora, který učí děti formou her, písniček a obrázků. Pokud si nejste jistí, zda je výuka v pořádku, sledujte, zda vaše dítě chodí z hodiny šťastné, zda si pobrukuje melodie, které se učilo a poslechněte si výslovnost a hlavně intonaci lektora na ukázkové hodině, ta má být podobná rodilému mluvčímu. Druhý cizí jazyk dětem přidávejte až před přestupem z nižšího stupně základní školy na vyšší, tedy asi po 10. roce života.
hrnek kávy

Pro dospělého je učení dřina

Je pravdou, že čím je člověk starší, tím obtížněji se jazykům učí. Hodně ale záleží, zda se učí teprve první nebo už třeba třetí jazyk, protože čím více jazyků znáte, tím snadněji se nové učíte. Měli byste mít jasno, proč se nový jazyk chcete učit. Dobrá motivace je základem úspěchu.
Jazyk se začněte učit v jazykovém kurzu, kam budete alespoň jednou týdně docházet. Hodinám se nevyhýbejte a buďte poctiví. Od počátku se nuťte k domácímu studiu a to nejlépe tak, že hned po kurzu si po příchodu domů projděte lekci, kterou jste ten den probrali. To stejné uděláte před další hodinou. Látku tak rychleji vstřebáte.
Pokud jste jazyk uměli, alespoň na úrovni středně pokročilí nebo si ho chcete udržovat, využijte on-line kurz. Přehledně si projděte lekce od úrovně začátečník až po dosaženou úroveň. Budete překvapeni, jak i po letech zůstávají některé informace zasunuty v paměti.
Jestliže se chcete zdokonalovat, ale tíží vás čas, pak si najděte soukromého učitele. Tato možnost je dražší, zvlášť když za vámi bude docházet domů, ale pokroky budou rychlejší. Variantou je soukromý on-line učitel. Zprvu jsem byla skeptická, ale pokud máte výborné připojení k internetu, pak neváhejte a hledejte si učitele on-line. Dobrý lektor vám nabídne ukázkovou hodinu, kdy uvidíte, že kromě samotné konverzace, kterou můžete přes Skype trénovat vám může ukazovat pomocí sdílené obrazovky i spoustu obrazového materiálu.