Staré, ale stále krásné

Každý znalec starožitností http://mesto-barcelona.cz/pamatky/ vám potvrdí, že je naprosto nutné, aby vzácné kousky dostali do rukou jen odborníci. Laický zásah by mohl způsobit mnoho škod, které už by nešly žádným způsobem napravit. Ateliéry, které se touto zodpovědnou prací zabývají, mívají na svých pracovních stolech velice zajímavé věci. Patří k nim některé sakrální památky, jako například církevní ornáty. Jsou to prostě věci s historií. A aby tu ještě dlouho zůstaly a mohly vypovídat o době minulé, je potřeba se o ně dobře postarat. K tomu pochopitelně patří vyčištění. Postup, kterým to probíhá, je vždy téměř stejný. Je totiž léty ověřený jako nejlepší. Platí to většinou u všech textilií, koberců i gobelínů.

barevný gobelín

o Nejprve samozřejmě některý z pracovníků ateliéru koukne okem znalečným a posoudí příčinu a způsob znečištění.
o Pak dojde k rozhodnutí, jakým způsobem bude samotné čištění gobelínu nebo jiné textilie probíhat.
o Aby vše dopadlo k plné spokojenosti, je zapotřebí provést test stálobarevnosti jednotlivých barev.
– Může totiž dojít k situaci, kdy je jedna barva stálá a ta vedlejší nikoliv.

Žádné stroje, pouze ruce

Po skončení všech testů se do celé věci zapojí i investor, se kterým se pracovníci dílny domluví na dalším postupu. V podstatě existují dva různé způsoby, jak vrátit starým materiálům opět původní lesk.

1) Čištění mokrou cestou probíhá ve vodní lázni s přídavkem neutrálního pH detergentu (chemická látka, která je určena k čištění).
2) Obnova suchou cestou
– tento způsob se volí, pokud je i jen podezření, že by mohly barvy při mokrém postupu zapouštět.

zimní palác

Historické předměty mají většinou velkou hodnotu, tudíž se na ně nepoužívá žádné strojové čistění, ale pouze jemná ruční práce. Jen tak je zajištěno, že se žádným nešetrným zásahem nepoškodí, ale dál budou svou krásou těšit oči jejich majitele a v některých případech i nás všech.