Tipy na úspěšnou obhajobu závěrečné práce u státnic

Psaním závěrečné práce jste strávili v poslední době jistě spoustu času. Je to běh na dlouhou trať, která většinou mnoho studentů potrápí. Vše záleží především na výběru tématu. Jestliže je vám téma nějakým způsobem blízké, nemáte většinou s psaním práce až takové problémy. U státnic však přichází další část – musíte svou práci obhájit před komisí tak, aby obstála. To bývá mnohdy ještě složitější.
Cílem obhajoby by tedy mělo být přesvědčení komise, že jste práci napsali sami, že naprosto rozumíte všemu, co jste napsali, a že jste práci vypracovali dle svých možností, jak nejlépe jste dovedli. Cílem obhajoby však není pouhé představení samotných výsledků vaší práce – koneckonců, ty si každý přečte v tištěné verzi vaší práce. Cílem jsou totiž také další zjištění –
·         Umíte vůbec svou práci jasně a srozumitelně přednést tak, aby to všichni pochopili?
·         Umíte se správně vyjadřovat?
·         Máte přehled o práci, ale také o souvislostech s touto prací?
·         Umíte své výsledky dát do správné souvislosti?
·         Umíte správně reagovat na případné dotazy a připomínky?
panáček s ukazovátkem
Ano, vaše obhajoba odpovídá na všechny tyto otázky. Proto je její příprava velice důležitá. Vypracujte si tedy prezentaci, která bude shrnovat podstatné výsledky vyplývající z vaší práce. Následně si k jednotlivým slidům připravte kartičky s poznámkami. Napište si, co k danému snímku budete povídat. Na snímcích by nemělo být příliš mnoho textu, to již snad všichni dobře víme. Snímky by měly být jednoduché, mohli by obsahovat spíše grafy, které vy budete slovně komentovat. Proto si připravte text a prezentaci si doma natrénujte. Natrénujte si správnou výslovnost, dívejte se na sebe do zrcadla a naučte se text, který budete říkat.
Před samotným nástupem před komisí se pokuste co nejvíce uklidnit. Nervozita vám příliš nepomůže. Jestliže jste se dostatečně připravovali, zvládnete to! Jakmile vejdete do místnosti, nezapomeňte pozdravit.
učení u pc
Použijte vhodný začátek prezentace, například řekněte – Vážená komise, dovolte mi, abych Vám představil svou diplomovou práci s názvem… Celkově by měl projev působit přirozeně. To však zvládnete natrénovat. Celkově si prezentaci připravte tak, abyste opravdu věděli, o čem mluvíte. Nesnažte se být příliš odborní, jestliže danému tématu příliš nerozumíte. Komise by vás tak snadno mohla dostat do rozpaků. Nezapomínejte také na oční kontakt, tvařte se sebejistě a zamezte přehnané gestikulaci.